Správna údržba garážovej zabezpečí jej dlhú životnosť.

Správna údržba garážovej zabezpečí jej dlhú životnosť.

Jednou z najčastejších príčin porúch a zníženej životnosti brán a  častých porúch je ich slabá alebo žiadna údržba. Garážová brána je stroj. A ako každý stroj aj brána vyžaduje údržbu. Zamyslite sa na chvíľu ako často dopravujte servis a výmenu olej vášmu autu? A čo taká garážová braná? Odporúčame odbornú prehliadku minimálne raz ročne aby ste predchádzali poruchám a niekoľkonásobne zvýšili životnosť garážovej alebo Vašej priemyselnej brány.

Opravujeme a staráme sa aj o staršie brány, áno aj tie ktoré už máte namontované. Uvedomujeme si že situácia  trhu je často krát komplikovaná a stáva sa že spoločnosť ktorá bránu namontovala už ochotná servis alebo prehliadku zabezpečiť nedokáže alebo nechce.

Sme pripravení Vám pomôcť…