1. Betónová platňa

Najideálnejším riešením podkladu pod plechovú garáž je betónová platňa. Odporúčame pre betónovú platňu pripočítať k rozmeru objednanej garáže +20cm na každú stranu. Výhodou takéhoto základu je vysoká stabilita ukotvenej plechovej garáže a čistý a rovný podklad v celej garáži. Neodporúčame toto riešenie pokiaľ plánujete garáž ako dočasné riešenie parkovania alebo vytvorenie dočasného skladu.

Ilustračný obrázok - príklad vytvorenia základu pod plechovú garáž - betónová platňa

Upozornenie: bez ohľadu na to, akú verziu plechovej garáže si objednáte, prípravu podkladu si zabezpečuje zákazník svojpomocne.

  1. Betónový základ

Rovnako dobrým riešením, ako betónová platňa, je aj betónový základ. Zaisťuje vysokú stabilitu ukotvenej plechovej garáže. Je menej náročný na stavebný materiál a práce. Vnútorný priestor základu je možné ľubovoľne vyplniť, prípadne ponechať iba zeminu.

  1. Betónové kocky

Betónové kocky, ako základ pod plechovú garáž, sú najmenej náročným riešením vytvorenia kotviacich bodov. Odporúčame ako základ minimálne 6 betónových kociek. V prípade väčších rozmerov garáže odporúčame počet kociek zvýšiť na 8 a viac. Výhodou tohto riešenia je finančná a časová nenáročnosť prípravy podkladu. Ďalšou výhodou je jednoduchá demontáž garáže a podkladu, a tým aj možnosť jednoduchého presťahovania garáže na iné miesto.

Upozornenie: Po montáži je každý zákazník povinný samostatne ukotviť plechovú garáž k zemi. 

Samozrejme je možné po dohode vopred ukotvenie garáže našimi montážnikmi. Služba ukotvenia je spoplatnená a je potrebné ju objednať spolu s plechovou garážou.

V prípade otázok ohľadom objednávky plechovej garáže, prípravy podkladu alebo návrhu plechovej garáže, nás neváhajte kontaktovať.