Informácie

Ako zamerať garážovú bránu

Ako správne zamerať garážovú bránu?

S0 – šírka otvoru, objednávací rozmer*

H0 – výška otvoru, objednávací rozmer*

N – minimálny požadovaný preklad*

W1 – minimálny potrebný priestor vľavo

W2 – minimálny potrebný priestor vpravo

E – minimálna hĺbka garáže

 

* Montážne rozmery a ich správne zameranie sú potrebné pre výber, cenovú ponuku a následnú montáž garážovej brány WISNIOWSKI.

Šírku stavebného otvoru

Šírku otvoru odporúčame zamerať v niekoľkých miestach. K vytvoreniu cenovej ponuky uvádzajte vždy najväčší nameraný rozmer. Nameraný rozmer, ideálne v mm.

Výška stavebného otvoru

Zameriavame ideálne vždy na 3 miestach. Pri zameriavaní výšky otvoru je potrebné skontrolovať aj vodorovnosť podlahy a horného prekladu. V prípade, že je podlaha a horné ostenie v rovine, pre objednávku použijeme najväčší nameraný rozmer.

V prípade zamerania výšky otvoru počítame vždy s hotovou podlahou vrátane dlažby a finálnych úprav. V prípade, že na podlahe nie je rovina,  pre objednávací rozmer použijeme najmenší nameraný rozmer – neváhajte sa poradiť s naším technikom.

Preklad / nadpražie

Rovnako, ako pri ostatných meraniach, aj preklad odporúčame merať na 3 miestach. Z nameraných rozmerov uvádzame vždy najmenší nameraný rozmer.

Výška prekladu je kľúčovým parametrom pri výbere brány a jej kovania. Brány WISNIOWSKI je možné vyrobiť aj pre veľmi nízke preklady kde N=80mm, štandardné pre N=100-250mm až 900mm a viac. 

Ostenie, W1, W2

Ostenie nie je rozhodujúcim rozmerom pre výrobu brány. Je dôležitým údajom pre správnu a bezproblémovú montáž a následnú údržbu brány. Minimálne ostenia pre garážové brány WISNIOWSKI sú 100mm a 110mm podľa typu brány.

Hĺbka garáže

Minimálna hĺbka garáže nie je rozhodujúcim parametrom pre výrobu brány, ale pre montáž je zásadná. Rozhoduje totiž o tom, či sa brána v zvolenom rozmere zmestí do miestnosti. Nakoľko sa panely sekčnej brány vysúvajú nad otvor a do priestoru garáže musí  byť hĺbka garáže dostatočná. V prípade verzie s automatickým pohonom sa k samotným koľajniciam a panelom pripočítava aj dĺžka koľajnice pre pohon brány a samotný motor.

Pri garážovej bráne UniTherm a výške brány 2250mm s pohonom je minimálna hĺbka garáže 3200mm.
Pri výške brány UniTherm 2250mm bez pohonu je minimálna hĺbka garáže 2850mm.

Radi Vám s výberom vhodnej garážovej brány a jej zameraním poradíme. Neváhajte nás kontaktovať.