Najčastejšie poruchy

Najčastejšie poruchy

Montáži, návrhu, servisu garážových a priemyselných brán sa venujeme viac ako 12 rokov. A preto Vám prinášame odborné riešenia porúch roletových, sekčných garážových a priemyselných brán.

10 najčastejších prejavov poruchy segmentovej garážovej brány
  1. Prasknutá pružina garážovej/priemyselnej brány – pri jednopružinových konštrukciách úplne vyradí bránu z funkčnosti. Pri dvojpružinových konštrukciách brány výrazne zhorší chod brány a zvýši sa zaťaženie pohonu brány alebo sa brána vplyvom vysokého oporu úplne znefunkční.
  2. Prasknuté vodiace lanko/lanká – garážová/priemyselná brána – úplné znefunkčnenie brány
  3. Nabúrané alebo inak poškodené paneli sekčnej brány – čiastočné alebo úplné znefunkčnenie brány
  4. Opotrebované vodiace kolieska – prejavuje sa pazvukmi ale nepravidelným trhavým chodom brány
  5. Porucha riadiacej jednotky – nefunguje otváranie/zatváranie brány
  6. Porucha pohonu/motora  priemyselnej alebo garážovej brány – motor nereaguje na príkazy riadiacej jednotky
  7. Porucha bezpečnostných prvkov – optická lišta, fotobunky
  8. Náhodné zastavenie brány v naprogramovanej dráhe, samovoľné otváranie brány
  9. Praskanie, trhanie brány a nepravidelný chod
  10. Nefunkčné diaľkové ovládanie – riadiaca jednotka nereaguje na pokyny diaľkového ovládania
Vašu bránu nie je potrebné hneď meniť, stačí ju opraviť!