Montáž Priemyselnej brány MakroTherm 2.0

Montáž Priemyselnej brány MakroTherm 2.0


Referencie Popis

V obci Strečno sme zrealizovali montáž priemyselnej brány MakroTherm 2.0 s pohonom GFA SE14 A, s vysokým koľajnicovým vedením HL, RAL 9007.

Priemyselná brána MakroTherm a MakroTherm XXL v sebe spojuje overenú konštrukciu sekčných brán s vysokou úrovňou tepelnej izolácie, ktorá je zaručená použitím panelu INNOVO hrúbky 60 mm. 

Panel INNOVO 60mm

  -Plášť brány MakroTherm je vyrobený z panelu INNOVO hrúbky 60 mm so súčiniteľom prestupu tepla U = 0,33 [W/(m2xK)]. Vďaka použitiu tepelných izolovaných panelov a systému         tesnenia sme eliminovali tepelné straty na najviac citlivých miestach krídla, a tým sme priemyselným bránam zaistili parametre, ktoré dovoľujú udržať v interiéri miestností optimálnu     teplotu. 

  • pružný medzipanelový kryt 
  • hliníkový upevňovací profil pružného krytu 
  • 5 vrstiev plechu v mieste upevnenia závesov 
  • medzipanelové tesnenie 
  • polyuretánová pena