Montáž Priemyselných Sekčných brán MakroPro 2.0

Montáž Priemyselných Sekčných brán MakroPro 2.0


Referencie Popis

V meste Žilina sme pre firmu namontovali dve priemyselné brány MakroPro 2.0 s pohonmi GFA SE5 A a GFA SE9 A.

Brány sú v antracitovej farbe, ovládané diaľkovým ovládačom.